02. Människan & Kulturer

Maya folkets vattenledningar

2010-03-10 12:11 #0 av: NaimaG

Nya fynd indikerar på att man funnit Maya folkets vattenledningar och deras vis att lagra vatten över vintern. Fynden hittades i staden Lakahma som hade poolar, vattenledningar, broar och dammar. Lakahma som är det forntida namnet på staden betyder "Stora Vattnet".

Mayan Fontain

Anmäl
2010-03-28 15:44 #1 av: NaimaG

Kom i och med detta och tänka på att även romarna hade vattenledningar och toaletter men att människan cirka 2000 år därpå blev tvungen att uppfinna vettenledningar, avlopp och toaletter på nytt. Vad hände egentligen med kunskapen där emellan? Kolla bara på maya indianerna, de hade vattenledningar långt innan romarna/grekerna. Gick kunskapen till miste efter mordet på cesar? Det är ju talat om att Cesar besatt stora kunskaper i och med att han ansågs vara utav guda blod.

Anmäl
2010-03-31 17:53 #2 av: dolfen

Det jag känner till om romarna är att de fanns för ca 2000 år sedan.

Finns det en ännu äldre romarkultur?

 

Jag tycker att det är häftigt att de kunde ha fontäner, utan att använda sig av pumpar.

De använde sig väl av vattnets fallhöjd, antar jag.

 

Intressant sajt! Glad

 

Anmäl
2010-03-31 17:58 #3 av: NaimaG

#2 Jag måste ha tänkte på atlantis när jag skrev 10 000 Skrikandes. Man är bra borta ibland ;).

Anmäl
2010-04-01 14:12 #4 av: Gudris

Hela romarriket kolapsade ju och oordningen som följde bör ha varit tillräcklig för att försumma underhåll av vattenledningar och liknande... Det krävs ju ett ganska stort arrangemang för att hela det systemet ska kunna vara i funktion..

Anmäl
2010-04-01 14:42 #5 av: NaimaG

#4 Jo absolut. Men det konstiga är ju att i och med romarrikets fall så försvann kunskapen utav vattenledningar och avlopp. Man tycker ändå att den kunskapen borde ha funnits kvar och gått vidare till kommande generationer men den dog med romarrikets fall.

Anmäl
2010-04-01 14:53 #6 av: Gudris

#5 Ja, men det är inte säkert att de som kom att styra efter romarna hade någon kunskap om vattenledningar och liknande, samhället funkade utan dem och det skulle nog krävas stora investeringar att återuppbygga vilket man kanske inte hade råd med efter de oroligheter som lett till imperiets fall. Visby är som ett litet exempel på samma sak. Under 1100- och 1200talen byggdes stenhus som var anslutna till ett latrinsystem, men när Visby som handelsstad minskade i värde och krig osv ledde till nedgång i ekonomin glömdes se bort och upptäktes igen nån gång i början på 1900talet tror jag det var av att man grävde av ledningar och skapade vattenlekage i gamla hus.

Anmäl
2010-04-01 15:38 #7 av: SaraC

Clive Ponting skriver om det avancerade jordbrukssystemet med terrasser i bergssluttningarna och nät av kanaler i träskområdena, och håller jordbrukssystemet som en möjlig orsak till Maya folket kollaps. I takt med att befolkningen växte högg man ner stora områden av växtlighet för att få odlingsbar mark och för att få byggnadsmaterial och bränsle. Jordbruksproblemen ledde till ökad spädbarnsdödlighet, bristsjukdomar och dålig hälsa hos jordbrukarna. De växande interna problemen kan ha lett till en "folkrevolt".

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-04-01 16:56 #8 av: NaimaG

#7 Jag har läst att Maya folkets kollaps var pga kriget med spaniorerna.

Anmäl
2010-04-01 17:10 #9 av: SaraC

#8 Olika forskare har ju (som om det mesta) olika perspektiv och är inte alltid överens. Det här var som sagt ett förslag. Under min historiakurs hade vi i uppgift att jämföra olika författares perspektiv på olika samhällen och ett samhälle jag valde var Mayafolkets.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-04-01 17:11 #10 av: Gudris

#9 Ooh det låter spännande, vad kom du fram till?

Anmäl
2010-04-02 20:30 #11 av: SaraC

#10 Oj, det var ju en del. Vet inte om jag törs lägga in det här Tungan ute Jag chansar.

Jämförde Clive Ponting (2000). World History. A New Perspective. Chatto and Windus med John P McKay, John Buckler, Bennett David Hill, Patricia Buckley Ebrey, Roger B Beck. (2009). A History of World Societies. Bedford/St. Martin's.

Geografi

Ponting menar att Mayastäderna karaktäriserades av uppförandet av ett stort antal stenskulpturer med avbildningar av människor, inskriptioner och dateringar. Han talar om det avancerade jordbrukssystemet med terrasser i bergssluttningarna och nät av kanaler i träskområdena. Och slutligen om möjliga orsaker till Mayasamhällets kollaps; i takt med att befolkningen växte högg man ner stora områden av växtlighet för att få odlingsbar mark och för att få byggnadsmaterial och bränsle. Jordbruksproblemen ledde till ökad spädbarnsdödlighet, bristsjukdomar och dålig hälsa hos jordbrukarna. De växande interna problemen kan ha lett till en "folkrevolt". McKay talar liksom Ponting om den intensiva, speciella jordbruksform Maya utövade. Han menar att hela Mayariket kunde ha haft så många som 14 miljoner invånare och berättar också, liksom Ponting, om återfunna palats, pyramider, stenskulpturer och tempel. McKay talar också en del om byteshandeln Maya ägnade sig åt, de hade tillgång till ett stort nätverk av floder och träsk som gjorde det enkelt att transportera varor. Dessutom fanns vidsträckta vägar mellan de olika Mayastäderna. Man skulle kunna säga att McKay intresserar sig mer för kulturgeografi, den geografi som sätter jordytans utseende i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden, medan Ponting hellre tittar på naturgeografi och kartografi.

Social struktur och stat

Ponting talar om Maya som den mest avancerade av alla civilisationer i Amerika före Columbus. De var de enda som skapade ett skriftspråk, i de termer vi talar om skriftspråk idag, och de utvecklade en högst avancerad kalender. Över århundradena växte byarna, ceremoniella kultplatser konstruerades och en politisk och religiös elit växte fram och blev styrande över samhället. De följande två århundradena efter ungefär 50 e vt. präglas av tilltagande konflikter, krig och erövringar mellan de små kungarikena och staterna i låglandet, en del av dem blev större medan andra erövrades och försvann. Samtidigt ökade differentieringen i samhället när härskarna fick mer makt att styra över folket och grundade sina ätter. Exakt hur den politiska strukturen hos Maya såg ut är omdiskuterat, det är dock klart att de enskilda staterna var viktiga. Ponting diskuterar även vilket inflytande Teotihuacán hade över Maya, han menar att det är möjligt att en del av de tidigaste härskarna antingen kom från eller litade på militärstöd från Teotihuacán. McKay menar att vinsterna från handeln tillkom och berikade överklassen, och att det rådde en skarpt avgränsande hierarki. En elit ägde land, försvarade samhället, deltog i sociala aktiviteter, utövade den politiska makten och styrde religiösa ritualer. Hantverkare och skrivare var nästa klass i ledet och resten av folket bestod av arbetare, jordbrukare och slavar. McKay säger också att det utkämpades flera krig, av olika anledningar. Liksom Ponting diskuterar han inflytandet från Teotihuacán, om än mer utförligt. McKay beskriver alla grupper i samhället, medan Ponting nästan uteslutande ägnar sig åt att beskriva den religiösa och politiska eliten.

Religion

Ponting påstås sätta religion åt sidan. När det gäller Mayariket så tar han inte upp mycket om religionsutövande. Han talar mycket om de väldiga byggnader och monument som fanns hos Maya, och däribland om ceremoniella kultplatser och tempelkomplex. Dessutom talar han om teorin att Mayasamhället styrdes av präster, även om skillnaden mellan präster och astronomer var hårfin hos Maya. Han menar att det är klart att politisk makt rådde i Mayasamhället men att det även fanns en grupp "präster" som utförde de komplicerade tideräkningarna som återfinns på stenpelarna. Dessa monument uppfördes vanligen vid särskilda årsdagar, för att markera viktiga datum som till exempel regentens födelse och centrala händelser under hans styre. Till detta var troligen en speciell blodlåtelseceremoni kopplad, där blodet användes till att frambesvärja andarna från regentens förfäder. McKay talar mer om religion och förklarar även varför det är svårt att lära mer om Mayas religion genom skrifter - många är förstörda. Det finns en skrift kallad Popul Vuh, som beskriver Mayas syn på hur jorden skapades, begreppen gott och ont och meningen med livet. Religionsutövningen betonades av utförande av ritualer vid särskilda tillfällen. Maya tog fram en komplicerad kalender som angav dessa tillfällen. Vid ett tillfälle, en gång vart femtioandra år, firade man med fester, bollspel, tävlingar och religiösa ceremonier. Dessa ceremonier, och även andra sådana, inkluderade människooffer för att hedra gudarna och för att visa de världsliga kungarnas makt.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-04-03 13:45 #12 av: Gudris

Det låter väldigt intressant, just det med jordbruksproblem ser man ju även på andra platser som Påskön. De högg ju ner alla träd för att kunna odla mat och kunde i slutändan inte ens bygga båtar för fiske... Om jag fattat rätt är ön dessutom i samma storlek som Fårö ungefär. Finns det mycket skrivet om religionen och traditionerna eller har man "kommit fram till" teorierna på annat sätt?

Anmäl
2010-04-03 23:53 #13 av: SaraC

#12 Vad spännande. Nu blev jag nyfiken, måste gå in och läsa lite mer om Påskön.

Visst är det kul att titta på olika författare och jämföra, det kan variera väldigt ibland.

Jag bara chansar nu, men det finns ju så mycket i skrift från Maya (om man jämför med någon annan civilisation från samma tidsperiod) och då till exempel denna "Popul Vuh" som beskriver Mayas syn på hur jorden skapades, begreppen gott och ont och meningen med livet, så jag tror att man fått mycket "gratis" från denna skrift och liknande.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-04-04 14:00 #14 av: Gudris

#13 Ja Påskön är ganska intressant, en av mina lärare har grävt ganska mycket där så vi har haft mågna föreläsningar om den.

Aha, det är nice, många gånger känns det ju som om forskare gissar väldigt mycket utifrån den materiella kulturen, skriftliga källor är ju bättre när det gäller politik och religion liksom.

Anmäl
2010-04-10 02:16 #15 av: SaraC

#14 Ja, jag tycker det är trevligt när de talar om vad de grundar sina teorier på, det är tyvärr inte alla som gör det.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Anmäl
2010-06-21 14:13 #16 av: yogflame

Det sags att maya indianerna kom fran ceylon india.

 

Det finns mycket likheter stader med samma namn liknande tempel med elefanter pa och elefanter fanns inte i sydamerika sags det/.

 

las detta http://viewzone2.com/ancientturksx.html

 

Finns aven andra sidor/ Sa det tar oss tillbaka till vedantan som ar den aldsta kunskapen som finns kvar.

 

Folk kanske inte tror att dom pa den tiden kunde segla till usa men vikingarna kunde ju det pa 1000 talet sa varfor skulle dom aldre civilisationerna inte kunna det?

Svenska tex har manga ord i sanskrit/hindi som betyder samma sak 2 exempel Nya samma men uttalas olika, samband ocksa samma mening fast det uttalas olika kanske vikingarna fick med sig kunskapen om hur man byggde vikingaskepp darifran. Vem vet.

 

Anmäl
2010-06-21 18:23 #17 av: MajaL

Vad intressant! Romarna hade ju även stora badanläggningar och ett välutvecklat vattensystem tidigt.

#5 Ja så måste det ju ha varit känns det som, den förklaring jag kan se i alla fall.

Anmäl
2010-06-22 17:03 #18 av: yogflame

5# dom som levde i indusdalen hade ju vattenledningar kanske  det var darifran romarna fick sin information. Eftersom dom i indusdalen levde bra mycket tidigare an romarna och var kanda for sin kunskap om vatten.

och det sager ju sig sjalvt att om maya indianerna kom fran indien , hur dom fick sin kunskap om vatten.

http://www.associatedcontent.com/article/64541/indus_valley_how_they_managed_their.html

 

Anmäl
2010-06-22 18:55 #19 av: Gudris

#16 Det känns lite långsökt att man skulle ha flyttat från Indien till centralamerika, det skulle ha tagit mycket lång tid med den tidens metoder. Man har kunnat spåra hyffsat hur människor tagit sig över via alaska och påskön, men att någon skulle ha åkt över öppet hav så långt för att kanske komma fram till andra sidan känns inte realistiskt.

Vikingarna seglade inte längre sträckor över öppet hav utan följde till största delen kusträmsor, de tros ha hittat norra kanada pga att de missat grönland.

Många sakar som jordbruk, båtbyggande och vattenledningar har "hittats på" på flera ställen som inte haft direkta kontakter. Har för mig att jordbruket uppkommer på tre ställen ungefär samtidigt (mellanöstern, sydamerika och kina). Det är ett starkt bevis för att man på olika platser kan uppfinna liknande system utan att nödvändigtvis ha fått information från andra som redan kunnat.

Anmäl
2010-06-23 18:11 #20 av: yogflame

Gudris laste du denna lanken?

http://viewzone2.com/ancientturksx.html

 

Den gamla indiska civlisationen hade storsta kunskapen , hur kan det vara sa lika ord annars i maya och gamla indien och sag du spelet som fanns  i bade tamil och latinamerika?

Varfor har dom elefanter pa tempel i maya och ifran indien savitt jag vet finns inga elefanter i sydamerika.och varfor liknade dom varandra bara en slump eller? Nu sags det att slumpen ej existerar

hur som helst for mycket likheter for att man ska bortfarda sjalva iden..

 

indierna hade stor kunskap om astrologi samt astronomi och det finns an idag astrologer som kan ta fram saker som stammer precis .Dom kan se vad for slags person man ar osv. Dock sa finns det manga som inte kan det som luras folk sa man ska inte tro pa alla om man sager sa. men sa ar det med allt.

 

Kolla lanken sen kan du kommentera alla likheter om du fortfarande inte tror pa det.

Om vikingarna kunde korsta atlanten skulle inte andra kunna gora det och vad vet du om vilka varldsdelar som ej delats annu pa den tiden?

Anmäl
2010-06-23 18:48 #21 av: Gudris

#20 Jag kollade på länken, men undrar varför jag aldrig tidigare hört ett ord om detta. Skulle vilja läsa något som är mer vetenskapligt skrivet för att ha nått bättre att gå på.

Vikingarna åkte över nordatlanten, jag har ganska svårt att tro att man åkt från Indien och sedan över atlanten, det är för stora avstånd av land. I sånna fall är det mer realistiskt att man åkt via Stilla Havet, men varför finns då inga av dessa spår i övärlden som finns där?

Slumpen när det gäller sånnt som dekorationer kan nog finnas, man kan ha haft med sig avbilder av elefanter när man vandrat över till amerika. Hur förklarar du annars förekomsten av drakavbildningar som finns i hela världen?

Kontinentalplattorna har inte flyttats nämnvärt sedan människoaporna började utvecklas för ca 2,5 miljoner år sedan.

Jag hittar inga referenserpå den där sidan, det känns inte så vetenskapligt. Hade de refererat till vetenskapliga artiklar och rapporter hade jag tagit det som står där på ett större allvar.

Vi vet att människor vandrat via asien för att komma ut till den polynesiska övärlden och därifrån vidare till Påskön och Sydamerika. Man kan på Påskön se att det finns influenser både från polynesien och sydamerika och har även dna från råttor och höns som man kan spåra genom övärlden. Den typen av bevisning (som framtagits av arkeologer och andra vetenskapsmän) behövs för att man ska kunna stärka den typen av teori.

Anmäl
2010-06-25 13:25 #22 av: yogflame

vad forskningen vet idag , betyder inte att det ar sant manga forskara ljuger for att ta at sig aran som den felande lanken som sen visade sig vara nan som satt ihop ett kranie med en djurkake eller vad det var, du vet nog vad jag menar.

OCh det finns mycket forskarna inte har en aning om idag forskarna sager en sak idag en annan imorgon.

 

Det finns ju saker som vetats om i flera tusen ar som forskarna kom pa pa 1900talet. betyder det da att det inte var ratt pa 1800 talet?

 

Det fanns en myt att en kinesisk kejsare at kvicksilver for att leva langre men nu hittade man hans stalle med terracottakrigare och alltsa var det ingen myt langre. Bara for att man inte ser nagot behover det inte vara fel.

Det finns iallafall mycket likheter med tempel osv och om dom nu tog med sig elefantbilder hade dom val med sig annan kunskap ocksa du vet ju inte hur gamla civilisationen fungerade. Domn kanske reste och utbytte kunskaper mellan olika lander. Dom kanske akte till hoger fran indien eftersom tamilerna lever pa ostkusten.  jag sager inte att det ar sa men det finns for mycket likheter for att bortfarda det iallafall tempelmassigt och vissa stader. Latin tex har mycket laneord ifran sanskrit  , sa lander har uppenbarligen haft kontakt med varandra pa den tiden eftersom dom tar laneord..

 

I sydamerika har dom byggt tempel exakt eftejag tror det var sexkantig pentagram  det var ialalfal pa tv hur kunde dom mata upp exakt latitude longitude pa den tiden? An idag vet dom inte heller hur dom pa den tiden byggde pyramiderna, eller vet dom det nu? gravkammaren som var i granit var battre uthuggen an man kan gora med dagens verktyg. sa att tro att kunskap inte fanns pa den tiden ar ignorant , men det var nog nagra fa utvalda som hade kunskapen och inte bonderna eftersom dom odlade behovde dom inte kunskap om annat.

 

Mycket kunskap fran den tiden har gatt forlorad kanske darfor du inte ser spar overallt dar man letar..

 

och mayakalendern  slutar 2012., varfor ? for dom hade inte resten med sig, i indien kommer golden age efter dark age och just nu ar det dark ages. Och det ar alltid som morkast innan gryingen. Darav alla naturkatastrofer.

Sa indien kalender stoppar ej vid darkages sen om tideraknignen stammer med varan vet jag ej eftersom vikram enligt indien har en annan tidsrakning. men det ar nog slutet pa dark ages snart med tanke pa allt morkt som pagar just nu.

ja  tycker iallall att den dar sidan som jag ocksa skrev i tidigare inlagg att jag ej kan garantera 100%igt men att manga stader dar borta har ord som paminner starkt om sanskrit. men pa den tiden var ju sanskrit i hela asien det var ju som latin. Men dom har alltsa manga ord som ar lika och det kan ju inte vara slumpen precis om det ar sa manga ord.

Anmäl
2010-06-25 13:49 #23 av: Gudris

#22 Vetenskapen handlar inte om att hitta sanningar utan om att bevisa osanningar. Du kan ALDRIG säga "så här var det", men ganska ofta säga "så här var det inte". Vetenskapen handlar om att genom forskning lära sig mer och kunna utesluta mer, men det man framförallt lär sig är att vi vet väldigt lite. Naturligtvis har mycket kunskap gått förlorad och det är just DÄRFÖR jag inte tar teorin om att mayaindianderna skulle vara indier på allvar. Det enda vi kan bevisa är när något inte är sant. Sen kan vi styrka att något är möjligt, men att bara jämföra saker är för mig inte tillräckligt stark bevisning.

Ja latin och sanskrit har många likheter, det finns teorier om att europeerna ska ha vandrat från indusområdet så det är inte särskillt konstigt. Sen har man haft handelsvägar som sträckt sig över de flesta kontinenter.

Anledningen till att jag inte tror på teorin du för fram är att jag med min utbildning fått lära mig att tänka kritiskt när det gäller information på internet och teorier som jag inte hittar stöd för.

Den här diskussionen har hamnat utanför trådens ämne så jag tycker vi lägger ner den. Den leder dessutom ingen vart.

Anmäl
2010-06-25 16:26 #24 av: starhawk

Beträffande Mikronesiens befolkning av Polynesien så är det en obevisad teori, man försökte åtskilliga gånger bevisa den genom att försöka segla sträckan men lyckades inte förrän man använde motorfartyg, man kan inte segla både motströms och motvind med nån större framgång, den mer rimliga befolkningsvägen är att folk från Asien seglade norrut längs kusten och nådde Alaska och sen fortsatte söderut fortfarande längs kusten, Ström och vindriktningen är nämligen västlig i övre och undre delen av Stilla Havet. Landvägen öppnades långt senare. Mycket tyder emellertid på att Amerika redan då hade en gles befolkning med klart europeiska drag, Polynesien befolkades sedan från Sydamerika, Heyerdal har samlat åtskilliga bevis på detta och vind och strömriktningen stämmer. Påsköborna har starka traditioner att dom kom österifrån och när dom fick syn på bilder på Heyerdals Balsaflotte Kon Tiki sa dom genast att det var på såna båtar dom kommit

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Anmäl
2010-06-25 16:41 #25 av: yogflame

Det ar   inte en stark bevisning men for mycket likheter for att bortfarda. jag skrev aven att kallan var obekraftad.

Det skulle kunna vara sa likval som inte. man kan ju stalla sig fragan varfor deras kalender slutade 2012 och dom inte hade nya tiderakningen dom kanske hade med sig en kalender och tyckte att flera 1000 ar rackte att dom itne behovder mer. VEm vet.

 

Men manga pratar om kina tex att dom hade stor kunskap och tibetaner och dalai lama osv men indien i sig nams oftast inte fast indien ar kallan/ursprunget till all det spirituella i ost.

 

 

 

 

Anmäl
2010-06-25 16:56 #26 av: starhawk

Om Indierna seglade till Sydamerika hade dom en lång seglats, dom måste nämligen fara söder eller norr om Stilla Havet och där är det rätt kallt något som indierna antagligen inte var så vana vid

Att Maya kalendern slutar 2012 är väl inte konstigare än att vår kalender slutar varja årsslut, det är bara att skriva en ny, konstigare än så är det ju faktiskt inte, varför krångla till det med undergångsmyter?

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Anmäl
2010-06-25 17:17 #27 av: Gudris

#24 Två av mina lärare (Helen Martinsson Wallin och Paul Wallin) har forskat mycket i polynesista övärlden och bland annat grävt på påskön. De brukar använda dna från råttor bl a som man kan spåra från asien och ut i stilla havet. Råttorna ska då ha följt med människorna när de åkt vidare. Sedan används keramikstudier som rör Lapitakeramiken för att se hur människor rört sig. Enligt dem kan man se bevis för att polynesien befolkades västerifrån och sedan fick influenser österifrån. Sen ska man väl inte glömma att det pågått en omfattande handel mellan öarna. De öar som inte varit med i handelsrutterna har oftast avfolkats eftersom pga inavel...

Anmäl
2010-06-25 19:13 #28 av: starhawk

Att använda rått-dna tycker jag verkar vara en ytterst tveksam metod, Utforskare och handelsförbindelser har ju sett till att sprida dom till världens alla hörn så några ursprungliga råttor lär dom få svårt att hitta

Däremot tog Heyerdal massor av blodprov på Polynesier för att utforka deras släktskap vad hände med dom?

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Anmäl
2010-06-26 12:28 #29 av: Gudris

#28 Jo det är sant, men jag tror de har kollat släktskap och sånt. Men Keramiken är ett säkrare exempel.

Oj, det har jag noll koll på, men de borde ju finnas på Kon tiki museet i Oslo...

Anmäl
2010-06-26 18:28 #30 av: starhawk

Är inte säker på att det var i samband med Kon Tiki-expeditionen, han var ju på ett par besök på Påskön och andra närliggande öar också

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Anmäl
2010-06-26 18:46 #31 av: Gudris

Ja det är sant. Men det är möjligt att hans arbete finns sparat där ändå :)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.