Förhistoriskt

Del 1 - Evolutionen; Grundvalen för liv

2010-04-20 18:39 #0 av: NaimaG

Många har säkert ställt sig frågan evolutionen på jorden såg ut och hur livet har utvecklats. I denna artikel får ni följa livets första byggstenar fram till att människan vandrade på jorden.

Dendritic_cell.jpgVad är egentligen liv, och vad krävs för att liv skall uppstå? Den första frågan finns inget direkt svar på då liv omfattar ett flertal gränsfall men åt andra sidan är det uppenbart att liv uppstår så snart omgivningarna infinner sig.

Alla djur på jorden kan vi se är levande, de kan äta och åstadkomma ljud men även träd och växter är levande men kan varken gå eller tala. Frågan är vad krävs det för att man skall kunna vara vid liv?

Forskare pekar på en rad kriterier som krävs för att liv skall kunna uppstå. Liv avgränsas mellan födsel och död, den måste ha en plats att utvecklas på, bestå utav flera olika celler, kunna upprätthålla sig själv med energi- och ämnesomsättning, delasig, föra över erftliga egenskaper, utvecklas och uppfatta miljön. Denna teori är dock inte helteckande utan motsägs utav gränsfall som enbart uppfyller några av dessa kriterier. Virus exempelvis kan dela sig och föra över egenskaper men saknar helt andra livskriterier. Vris i sig är en parasit och kan enbart leva i andra levande organismer där den kapar cellaparaten och på så vis producerar den nya virus. En bakterie däremot är levande och kan omsätta energi, röra sig, reproducera och utvecklas.

Liv är ett brett område och även om man idag vet mer kring det än för några år sedan vållar den än vetenskapsmän och filosofer stora frågor.

Embryo,_8_cells.jpgDe tre kraven

För att liv garanterat skall uppstå måste tre krav uppfyllas, nämligen energi, kol och vatten.

Energi
Allt levande behöver energi utan bara under skapelse perioden men också när det skall förflytta sig och reproducera. De äldsta livsformerna av energi utav organiska ämnen är järn och svavel men när jordens fotosyntes uppstod fick livet en större energikälla. Med hjälp utav fotosyntesen kan organismer utvinna solljusets energi och utnyttja den för att omvanla koldioxiden i luften till exempelvis socker. Dem flesta organismerna bränner socker i en process som kallas aerob respiration då också koldioxiden frigörs i atmosfären. Genom denna process har man byggt upp ett globalt system där energin återanvänds om igen.

Kol
Livet kräver också ett antal byggstenar. På jorden är allt liv baserat på kol som utgör ungefär 1 procent utav jordens massa. De grundläggande byggstenarna för livet är molekyler som DNA och protein om är uppbyggda av kol i kombination med syre, kväve, väte, svavel och fosfor. Grundämnena så som järn, magnesium och klor är däremot avgörande för livets biokemiska reaktioner i cellerna.

Vatten
På jorden är rinnande vatten grundläggande för allt liv. Den har en hög kokpunkt och stark polaritet samt att det är flytande inom ett brett temperaturspektrum och fungerar därmed som ett perfekt lösningsmedel. Detta krävs för att upprätthålla liv på jorden.

forts. följer i Del 2

Källa: Vetenskapens Universum - Livets Utveckling, Illustrerad Vetenskap
              Wikipedia
              Eddieting.com
              fladdermus.net/livetsuppkomst

Författare NaimaG

Anmäl
2010-04-20 18:51 #1 av: NaimaG

Tycker det blev riktigt lärorikt av att skriva denna artikel och man får en liten närmare blick om hur livet uppstod och utvecklades.

Anmäl
2010-04-20 21:38 #2 av: LenaR

Jag kommer ihåg från skolan att virus inte räknas som en livsform. Det tyckte jag var så konstigt, och tycker fortfarande. Vad är drivkraften att föröka sig, om det ändå inte lever? Att få en förkylning är lite lite som att bli invaderad av miniatyrzombies. Flört

Fast samma fråga kan man ställa om livets uppkomst över huvud taget. Varför uppstod det? Varför fortsätter det?

En meningslös fråga?

Anmäl
2010-04-20 23:25 #3 av: NaimaG

Ja en annan fråga man kan ställa sig är vad är vårat syfte? Inget man direkt kan förklara.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.