2010-06-11 21:00 #0 av: MajaL

Personuppgiftslagen, ska så klart även följas här på forumet. Här kommer en kort beskrivning av lagen.

Denna lag finns till för att skydda vår personliga integritet. Det är en lag som beskriver hur personuppgifter får behandlas.


Aldrig...

Du får aldrig skriva om någons religiösa samhörighet, politiska uppfattning, etniska tillhörighet, medlemskap i fackförening eller sexualitet. Det är aldrig tillåtet

På denna sida kan du läsa mera detaljerat om lagen och hur den ska följas på internet:

Detaljerad förklaring av lagen

Länk; av: Datainspektionen

(Uppskattar om alla våra medlemmar läser ovanstående länk om de inte är bekanta med lagen).

 

Löpsedelbilden kommer från: www.fotoakuten.se